Meer dan dertig schepen: armada begeleidt boortoren

“Op een gegeven moment was het toch genoeg? Er was toch niet voor niets groen licht gegeven? Hadden die mensen wel door wat een oorlogsvloot de boortoren zou gaan begeleiden? Meer dan dertig schepen, drie vliegtuigen en een paar helikopters. Allemaal om de...

Lobby van Shell is als een geoliede machine

“‘Hou toch op, man!’ schreeuwt Anne-Fleur dwars door haar vaders woorden. ‘Geloof je zelf dat de geoliede lobbymachine van Shell maar één seconde rust voordat jullie de EU en de rest van de wereld tot het “wijze” inzicht hebben laten komen dat een hoge CO2-prijs...

Het Noordpoolavontuur

“‘Later vandaag ging het aandeel Shell behoorlijk onderuit, maar niet zo veel als aanvankelijk werd gedacht. Dat zittend CEO Nico Sax in dezelfde aandeelhoudersvergadering ook heeft aangekondigd om over een jaar, januari 2016, op te stappen, is voor analisten...

Schalie-olie en gas hebben een gigantische potentie.

” Daar bij het raam zitten ‘the Frackers’: Bob, Ewald en Melanie van ‘upstream’ – hallo, jongens! Zij zijn de laatste tijd vooral druk met schalie. Beetje olie, maar vooral gas. Beleid en richtlijnen handjes en voetjes geven. Gigantische potentie, kijk naar de...

De Brent Spar, het boorplatform dat Shell wilde afzinken.

“Zonne-energie? Afstoten die poot, niet rendabel genoeg. oude boorplatformen? Afzinken die handel, ontmantelen op land is vele malen duurder.” Achtergrond De Brent Spar was een olieopslagboei voor shuttletankers. In juni 1995 zou het buiten gebruik worden...

De Noordpool

“Als je het belangrijk vindt dat er naar olie en gas wordt geboord, en dat vinden wij – dat vindt iedereen – dan kun je dat net zo goed op de Noordpool doen. De techniek is er, de omstandigheden worden ieder jaar gunstiger en ach, er zou eens een leidinkje...

Het bijsturen van de misleidende en naïeve discussie

“Nu moet de politiek inderdaad maar eens bijsturen en ik denk dat onze rol daarin cruciaal is. Wij moeten nog meer op de voorgrond treden en helpen om de discussie, die af en toe extreme, misleidende en naïeve vormen aanneemt, op de juiste manier te beïnvloeden....

Biobrandstoffen

“En wat dacht je van energiebesparing? En biobrandstoffen of -opslag? Hierin zijn grote slagen te maken.’” Achtergrond CEO Ben van Beurden gelooft in biobrandstoffen. Hij zegt: “Wij zijn het grootste biobrandstof-oliebedrijf in de wereld.” Lees...

Omschakeling van kolen op olie en gas

“Laten we serieus werk maken van de omschakeling van kolen naar olie en gas. Scheelt al een slok op een borrel. En wat dacht je van energiebesparing? En biobrandstoffen of CO2 opslag? Hierin zijn grote slagen te maken” Achtergrond In een interview pleit...

Volgens Shell kunnen we nog lang niet zonder fossiele brandstoffen.

“Kuiken had zich omgedraaid en hem strak aangekeken. ‘Luister, ik ben geen zogenaamde klimaatscepticus. Ik heb kinderen die kritische vragen stellen, dat weet jij ook, maar wereldwijd zal de energiebehoefte alleen maar stijgen. Een groot deel van die behoefte...

Shell gunt Afrika het oppompen van zijn bodemschatten

” Het is liefde voor het bedrijf, voor de werknemers. En een diepe overtuiging dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen. Dat je hele bevolkingsgroepen, hele landen uit de armoe kunt trekken. Nigeria, Uganda: dat je iets van beschaving kunt laten...

Salaris Ben van Beurden: bijna 25 miljoen euro in 2014

“Het was niet de eerste keer dat Kuiken haar uit moest leggen hoe zijn salaris van 25 miljoen euro per jaar is opgebouwd. Maar blijkbaar moest hij ook hierover, tegenover zijn eigen vrouw, in zijn eigen bed, nog eens opnieuw verantwoording afleggen.”...

700 miljard per jaar voor opsporen nieuwe olie – en gasvelden

“‘Meneer Kuiken, zullen er op termijn nog genoeg geldschieters te vinden zijn voor het kapitaal dat nodig is om nieuwe olie- en gasvelden op te sporen? We hebben het hier toch, sectorbreed, over zo’n slordige zevenhonderd miljard per jaar.’” Achtergrond Nu...

Nieuwsgierigheid brengt ons verder

” Zelfs voor marketing draaide hij zijn hand niet om. De ‘Haal meer uit iedere druppel’- en de ‘Nieuwsgierigheid brengt ons verder’ campagnes: stuk voor stuk briljante, positieve ideeën uit zijn koker.” Achtergrond Shell zet zichzelf graag neer als een...

Shell pleit voor prijs op de uitstoot van CO2

” De kroon op het werk was de open brief naar alle regeringen die onder de vlag van de Verenigde Naties onderhandelen over een klimaatakkoord: Wij, zes grote olie- en gasbedrijven, vragen om een belasting op de uitstoot van CO2.” Achtergrond...

Resultaten boorgat ‘Burger J’ vallen tegen

“Afgelopen zomer heeft Shell de eerste proefboringen boven Alaska uitgevoerd. De resultaten uit ‘Burger J’, het eerste boorgat, vielen tegen, en voor even lijkt de pool gered.” Achtergrond Na tegenvallende resultaten heeft Shell zich voor dit moment...

Rijkdom van de fossiele industrie

“Maar gestreden is de strijd natuurlijk nog lang niet. De macht en rijkdom van de olie- en gasindustrie is adembenemend.” Achtergrond In 2012 zaten 7 van de 10 grootste bedrijven ter wereld in de olie- en gasindustrie. Met Shell op nummer 1. De lijst met...

Gele kajakken proberen boorplatform tegen te houden

” Kuiken zag de beelden uit Seattle binnenkomen. Een haven vol met gele kano’s, een lint van drijvend protest dat het uitvaren van de boortoren probeerde te beletten.” Achtergrond Activisten proberen in juni 2015 het uitvaren van het olieplatform van Shell...

Shell krijgt toestemming om te boren op de Noordpool

” Proefboringen van dertig jaar geleden hebben bewezen dat er olie en gas onder het ijs zit, deze keer moet blijken hoeveel precies. Afgelopen mei waren alle vergunningen eindelijk binnen.” Achtergrond Ondanks felle protesten en een negatief advies van...

Proefboringen op de Noordpool zijn omstreden.

Vijf minuten later, toen Nico al bijna buiten stond, draaide hij zich om en zei: ‘Het zou me helaas niets verbazen als Kuiken onder het mom van ‘proefboringen’ deze zomer toch iets in gang zet op de pool.’ Achtergrond Boren op de Noordpool is vanaf het begin af aan...

Zo werkt fracken.

“Als de druk hoog genoeg was kwam er vanzelf zwarte smurrie naar boven. Dit moest ‘fracken’ voorstellen.” Achtergrond ‘Fracking’ is een techniek die wordt gebruikt om gas en schaliegas uit de aarde omhoog te pompen. Er is veel...

Shell marktleider op het gebied van aardgas.

“Uitbreiden in gas en de vloeibaar gemaakte variant (LNG) is cruciaal voor de toekomst van het bedrijf. De wereldeconomie staat te springen om het schone aardgas en Shell moet en zal de partij worden die dat gas in belangrijke mate gaat leveren. Met de overname...

Sachalin, LNG productie eiland.

“Op Sachalin, een eiland aan de Russische oostgrens,  heeft Shell een van z’n grootste NLG projecten lopen.” Meer over Sachalin: Op het Oost-Russische eiland Sachalin (Sakhalin) heeft Shell 1 van ’s werelds grootste olie- en gasprojecten...

Boren naar olie wordt een steeds moeilijker.

“Laat ik er maar meteen bij zeggen dat het boren een steeds grotere uitdaging wordt, want de ‘makkelijke’ bronnen zijn wel zo’n beetje opgedroogd.” Achtergrond Er is nog wel olie, maar het wordt steeds moeilijker om de nog bestaande...

Demand: u vraagt, wij pompen.

” ‘Wij faciliteren,’ legt Ton uit. ‘Er is een bepaalde demand vanuit de samenleving en wij proberen zo goed mogelijk aan die vraag te voldoen.” Achtergrond Shell is ervan overtuigd dat we de komende decennia onmogelijk zonder fossiele brandstoffen kunnen....

Shell gaat Brent-veld in de Noordzee ontmantelen. Duur: 10 jaar.

‘Trots vertelt Ton wat er zoal om hen heen gebeurt. ‘470 platforms in dit deel van de Noordzee, waarvan 30 van Shell, 5000 boorputten en 10.000 kilometer pijpleiding.” Achtergrond Na ruim 40 jaar gaat Shell het Brent-veld in de Noordzee ontmantelen....

Royal Dutch Shell, meest winstgevende bedrijf wereldwijd.

“Onder zijn leiding is het bedrijf in 2009 voor de eerste keer in de historie, gemeten naar pure winst, de allergrootste ter wereld geworden. Dat kunstje flikte hij daarna nog een paar keer. Niks Wall Mart, General Electric of andere oliejongens, nee, de...