“Laten we serieus werk maken van de omschakeling van kolen naar olie en gas. Scheelt al een slok op een borrel. En wat dacht je van energiebesparing? En biobrandstoffen of CO2 opslag? Hierin zijn grote slagen te maken”

Achtergrond

In een interview pleit CEO Ben van Beurden voor het zo verantwoord mogelijk verstoken van fossiele brandstoffen. Hij zegt: “Als we op grote schaal fossiele brandstoffen moeten blijven gebruiken, dan moeten we de schadelijke werking zoveel mogelijk zien te beperken.” Een radicale omslag naar duurzaam ziet hij desgevraagd niet zitten.

Lees verder:

NRC: Interview met CEO Ben van Beurden

Ben van Beurden staand


Quote onderwerpen: Christian Kuiken en Shell

Staat op pagina 16