“Nu moet de politiek inderdaad maar eens bijsturen en ik denk dat onze rol daarin cruciaal is. Wij moeten nog meer op de voorgrond treden en helpen om de discussie, die af en toe extreme, misleidende en naïeve vormen aanneemt, op de juiste manier te beïnvloeden. En Alwin, je weet waarom ik jou vandaag naar de bunker heb geroepen.’”

Achtergrond

In een interview in NRC handelsblad denkt CEO Ben ven Beurden dat het goed is als Shell zich wat de klimaatdiscussie betreft, wat meer op de voorgrond plaatst. Hij zegt: “Traditioneel zijn wij bij Shell heel conservatieve mensen die zich graag low profile houden, maar ik denk dat we veel meer op de voorgrond moeten treden. We moeten helpen die discussie, die af en toe extreme, misleidende en naïeve vormen aanneemt, op de juiste manier te beïnvloeden.”

Lees verder:

NRC: Interview met CEO Ben van Beurden

Ben van Beurden staand


Quote onderwerpen: Christian Kuiken en Shell

Staat op pagina 17