CO2 moet worden afgevangen op tweede Maasvlakte.

“Met de belofte aan links dat alle CO2 zou worden afgevangen en opgeslagen, mocht die er uiteindelijk komen. ‘Van dat hele afvangen komt dus geen ene, excuse me, zak terecht,’ onderbreekt de bulkvervoerder haar.” Achtergrond De laatste jaren zijn er een...

Temperatuurstijging van 5 of 6 graden

Als we de uitstoot van CO2 niet onder controle kunnen krijgen, dan zou de temperatuur op aarde met 5 of 6 graden kunnen stijgen. Het is maar de vraag of we dat als soort overleven.

Verduurzamen van Europa kost ongeveer 1000 miljard

” 1000 miljard euro: het bedrag dat nodig is om heel Europa te verduurzamen.” Achtergrond Als we heel Europa zouden willen verduurzamen dan zou dat neerkomen op een bedrag van om en nabij de 1000 miljard euro. (Interview met Europarlementariër Bas...

Carbonbudget: 565 gigaton

”  565 gigaton CO2: hoeveelheid CO2 die we nog de atmosfeer in mogen pompen als we een kans van 80 procent willen hebben dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden blijft. Dit is ons zogenaamde ‘carbon budget’.” Achtergrond Er is berekend dat we vanaf...

Temperatuurstijging vanaf 1860

” Temperatuurstijging van 1860 tot heden: 0,8 graden Celsius.” Achtergrond Vanaf het jaar 1800 is de temperatuur inmiddels met 0,8 graden...

Meer extremen in het weer

” Iedereen hier in deze zaal,’ zegt Leendert, naar het publiek wijzend, ‘heeft de afgelopen twintig jaar kunnen merken welke veranderingen die oplopende temperatuur nu al teweeg heeft gebracht. Veel meer extremen in het weer, overstromingen, orkanen, extreme...

10 van de laatste 20 jaar zijn de warmste jaren ooit

“‘De warmste tien jaren die ooit gemeten zijn, komen allemaal uit de laatste twee decennia. Dus tien van de afgelopen twintig jaar zijn de warmste jaren, ooit gemeten.  2014 staat op dit moment op de “all time” nummer-1-positie. De kans dat dat record al dit...

De ‘veilige’ grens van twee graden opwarming

“‘De laatste jaren,’ gaat Leendert verder, ‘en zeker ook de afgelopen twee weken, wordt er gesproken over de zogenaamde “veilige 2-gradengrens”. Daar wil ik graag even mee beginnen.’” Achtergrond De meeste wetenschappers en politici zijn het er over eens...

Bio-industrie

“Zo werd ze niet lang geleden uitgenodigd voor een ‘Grande tour’ over bio-industrie. Een roadtrip langs de ‘moderne’ veehouderij.” Bio-industrie: gaat veel verder dan een paar miljoen zielige diertjes….. Eigenlijk is de bio-industrie zoals we die in...

Schaalvergroting in de landbouw

“Hoe er wordt vastgehouden aan beleid dat ooit, na de oorlog, getuigde van doortastendheid en mooie idealen maar dat tegenwoordig, doorgeslagen als het is, zowel lokaal, Europees als mondiaal volkomen destructief is.” Achtergrond: landbouwbeleid van Sicco...