CO2 moet worden afgevangen op tweede Maasvlakte.

“Met de belofte aan links dat alle CO2 zou worden afgevangen en opgeslagen, mocht die er uiteindelijk komen. ‘Van dat hele afvangen komt dus geen ene, excuse me, zak terecht,’ onderbreekt de bulkvervoerder haar.” Achtergrond De laatste jaren zijn er een...

Shell pleit voor prijs op de uitstoot van CO2

” De kroon op het werk was de open brief naar alle regeringen die onder de vlag van de Verenigde Naties onderhandelen over een klimaatakkoord: Wij, zes grote olie- en gasbedrijven, vragen om een belasting op de uitstoot van CO2.” Achtergrond...

Point of no return: smelten van het permafrost.

“De opwarming van de aarde kent een duidelijk ‘point of no return’. Dat punt kent iedereen: het wereldwijd ontdooien van de permafrost, waardoor al het methaan vrijkomt dat daarin ligt opgeslagen. De zogenaamde big fart. CO2 is niets vergeleken met de kracht van...
CO2 concentratie bereikt hoogste waarde sinds het Plioceen

CO2 concentratie bereikt hoogste waarde sinds het Plioceen

De CO2 concentratie in de atmosfeer schommelt door het jaar heen, maar is gemiddeld hoger dan ooit. Een maat voor de CO2 concentratie is het aantal deeltjes CO2 op 1 miljoen luchtdeeltjes (PPM) en dat getal is dus in april 2013 voor het eerst sinds hele lange tijd gemeten op 400.