Carbonbudget: 565 gigaton

”  565 gigaton CO2: hoeveelheid CO2 die we nog de atmosfeer in mogen pompen als we een kans van 80 procent willen hebben dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden blijft. Dit is ons zogenaamde ‘carbon budget’.” Achtergrond Er is berekend dat we vanaf...