Overeenkomst VS en China

Overeenkomst VS en China

In 2014 sloten de VS en China een akkoord over het terugdringen van broeikasgassen.Een stap in de goede richting, maar zal het uiteindelijk genoeg zijn.

Keystone XL, een politiek gevoelig onderwerp.

“Door de drukte schiet het er wel eens bij in. Keystone XL is politiek beladen. De pijplijn die de teerzanden in Canada met de olieraffinage in Texas, USA moet gaan verbinden, verdeelt Amerika volgens de klassieke scheidslijnen. Milieu en klimaat versus...