“Een kogel door het vriendelijke hoofd van de republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Gewoon, omdat hij beweert dat CO2 nooit gevaarlijk kan zijn omdat we het ook uitademen. Omdat het in de atmosfeer thuishoort. Mag je overgaan tot geweld als een van de machtigste mensen op aar- de zulke abjecte onzin verkoopt en daarmee de toekomst van de hele wereldbevolking op het spel zet?”

Is dit redelijk, Ivan?

CO2 is op zichzelf inderdaad een neutraal gas en daarmee niet een direct gevaar. Het komt vrij voor in de atmosfeer en we ademen het in en uit. Iets meer uit dan in eigenlijk, omdat het een verbrandingsproduct is dat in ons lichaam wordt gevormd bij de verbranding van koolwaterstoffen in ons lichaam. CO2 wordt gevormd bij verschillende natuurlijke processen en de natuur is dan ook ingesteld op een bepaalde hoeveelheid CO2 in de lucht. Er heeft zich over de laatste duizenden jaren een evenwicht ingesteld waarin verschillende planten en dieren (maar bijvoorbeeld ook de oceanen) bijdragen aan een constante cyclus om CO2 en zuurstof met elkaar in balans te houden. Dit wordt de koolstofcyclus genoemd en het is 1 van de belangrijkste cycli voor een stabiel klimaat op aarde. Raakt deze cyclus uit balans, door bijvoorbeeld het verstoken van fossiele brandstoffen, dan heeft dat klimaatverandering tot gevolg.

Lees verder

Hier vindt u een heldere uitleg over het uit balans raken van de koolstofcyclus
En meer over de koolstofcyclus – LennTech


Quote onderwerpen: CO2, CO2 concentratie, Ivan de Bock, en klimaatverandering

Staat op pagina 219