“‘Maar,’ opperde Leendert voorzichtig, ‘zijn de argumenten tegen de afschaffing van de slavernij niet zeer vergelijkbaar met de argumenten die nu worden aangedragen tegen een robuust klimaatbeleid? Net als het dichtdraaien van de olie- en gaskranen, zou het afschaffen van de slavernij de economie om zeep helpen, en daarmee een directe bedreiging zijn voor het wereldbeeld en de levensstijl van de westerse samenleving.

Achtergrond

Uit: de Twijfelbrigade pagina 240: ‘De wetenschap brengt feiten aan het licht die bedreigend zijn voor wereldbeeld en levensstijl van de westerse samenleving. Als de wetenschap het bij het rechte eind heeft, zoals Andrew Hoffman het analyseert, dan is er sprake van niets meer dan een cultuurschok, die existentiële angsten oproept. Deze schok lokt vergelijkbare diepgaande controverses uit als de afschaffing van de slavernij. Marc Davidson heeft laten zien dat ook precies dezelfde soort argumenten als tegen worden ingebracht als destijds tegen de afschaffing van de slavernij.

Lees verder:

Mark Davidson’s Argumentatie
En de Twijfelbrigade

Twijfelbrigade_boek-196x300

 


Quote onderwerpen: Leendert van de Bieste en slavernij

Staat op pagina 116