“Zijn de argumenten tegen de afschaffing van de slavernij niet zeer vergelijkbaar met de argumenten die nu worden aangedragen tegen een robuust klimaatbeleid?”

Achtergrond

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er een sterk verband bestaat tussen deze twee maatschappelijke transities. Angst voor het instorten van de economie en het verliezen van vrijheid zijn argumenten die met name door de conservatieve staten in Amerika voor beide discussies werden aangehaald. (Grappig genoeg hebben juist deze staten ook een grote olievoorraad.)

Blijkbaar is er bij dergelijke transities sprake van een cultuurschok die existentiële angsten opwekt. De ideologische en conservatieve argumenten winnen het in deze extreme gevallen zelfs van de wetenschappelijke argumenten. Voor financieel belanghebbenden is het makkelijk om in te spelen op deze angst voor verandering, waarmee ze veel bijstand kunnen verwachten uit, met name, de conservatieve hoek.

Bronnen

De twijfelbrigade H. 7.3

Davidson, M.D. – Parallels in reactionary argumentation in the US congressional debates on the abolition of slavery and the Kyoto Protocol, Climate Change 86, 67-82.

 


Quote onderwerpen: klimaatdebat, klimaatsceptici, en Leendert van de Bieste

Staat op pagina 119