” Geen land ter wereld dat qua bevolkings- én dierendichtheid ook maar bij Bangladesh in de buurt komt. Behalve Nederland. Bangladesh iets meer mensen, Nederland iets meer dieren per vierkante kilometer.

Achtergrond

Zowel Bangladesh als Nederland hebben een hoge mens- en dier concentratiedichtheid. Bovendien liggen allebei de landen in rivierdelta’s en zijn ze kwetsbaar voor zeespiegelstijging en overstromingen. Bangladesh duidelijk meer dan Nederland, omdat Nederland de middelen heeft om de dijken te verstevigen.

Zie tabel 1 uit het artikel Livestock science


Quote onderwerpen: Bangladesh

Staat op pagina 157