“Geen aanpassingen en zogenaamde verbeteringen van het huidige, maar een ander systeem. Aanpassingen werken vertragend. Het houdt de bestaande status quo juist langer in stand. Daar is geen tijd meer voor.”

Achtergrond

Bestaande partijen willen meestal dat het bestaande systeem wordt aangepast. Kolenbedrijven willen CO2 gaan afvangen. Shell wil meer investeren in gas. Dus doorgaan met fossiele brandstoffen, maar dan ‘beter’. Transitie hoogleraar Jan Rothmans is er van overtuigd dat doormodderen met een ‘fossiel light’ versie de omslag naar duurzame energie alleen maar vertraagt. En daar is geen tijd meer voor.

Lees verder:

Jan Rothmans: Waarom én, én, én, niet meer opgaat

Jan Rothmans


Quote onderwerpen: Leendert van de Bieste

Staat op pagina 265