” 1000 miljard euro: het bedrag dat nodig is om heel Europa te verduurzamen.”

Achtergrond

Als we heel Europa zouden willen verduurzamen dan zou dat neerkomen op een bedrag van om en nabij de 1000 miljard euro. (Interview met Europarlementariër Bas Eickhout) Ter vergelijking: vorig jaar is er voor 700 miljard geïnvesteerd in de zoektocht naar nieuwe voorraden fossiele brandstoffen.


Quote onderwerpen: Carmen Sutherland

Staat op pagina 288