“Hoe er wordt vastgehouden aan beleid dat ooit, na de oorlog, getuigde van doortastendheid en mooie idealen maar dat tegenwoordig, doorgeslagen als het is, zowel lokaal, Europees als mondiaal volkomen destructief is.”

Achtergrond: landbouwbeleid van Sicco Mansholt

Tijdens en vlak na de oorlog was er veel honger in Nederland en Europa. De eerste naoorlogse minister van landbouw was Sicco Mansholt. Hij voerde een beleid van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. In eerste instantie leek dit beleid een groot succesverhaal. Later bleek het beleid desastreuze gevolgen te hebben voor milieu, dierwelzijn en gezondheid. Mansholt zelf was een van de eerste die dat inzag en zijn eigen beleid heeft bekritiseerd. Hij probeerde -een deel van- zijn politiek terug te draaien, maar het was al te laat.

Zie ook:

Een nieuwe Sicco Mansholt
Plan Mansholt


Quote onderwerpen: Carmen Sutherland en Landbouw

Staat op pagina 152