” 2795 gigaton CO2: hoeveelheid CO2 die vrijkomt als alle nu bekende of bewezen fossiele reserves worden opgegraven en verbrand.”

Achtergrond

Als we alle bestaande voorraden fossiele brandstoffen die we nu kennen opgraven en verbranden dan staat dat gelijk aan een uitstoot van 2795 gigaton CO2, ongeveer 5 x zoveel als we mogen uitstoten om de aarde niet meer dan twee graden te laten opwarmen.

Lees verder:

De Correspondent: Voor 2795 gigaton CO2 aan bekende fossiele reserves


Quote onderwerpen: Carmen Sutherland en CO2 uitstoot

Staat op pagina 288