“Zo werd ze niet lang geleden uitgenodigd voor een ‘Grande tour’ over bio-industrie. Een roadtrip langs de ‘moderne’ veehouderij.”

Bio-industrie: gaat veel verder dan een paar miljoen zielige diertjes…..

Eigenlijk is de bio-industrie zoals we die in Nederland kennen het eindproduct van een reeks dramatische keuzes. Heel schematisch gebeurt er dit: er wordt oerwoud omgezaagd voor de teelt van o.a. varkensvoer. Die overdaad aan voer wordt geïmporteerd en gevoerd aan miljoenen dieren in vooral Brabant en Limburg die daar in landschap ontsierende stallen, veel te dicht op elkaar staan. In die stallen wordt op een fabrieksmatige wijze een enorme hoeveelheid goedkoop vlees geproduceerd dat voor meer dan de helft weer wordt geëxporteerd naar andere landen. Nederland blijft zitten met een mestoverschot.

Zie ook:

EU pleegt roofbouw op tropisch regenwoud
Stolen goods
Amazone woud
En hier staat alles nog eens helder verwoord. Het is een document van 10 jaar geleden, maar helaas nog altijd actueel.


Quote onderwerpen: bio-industrie, Carmen Sutherland, en milieu

Staat op pagina 152