“Daarnaast blijven we zitten met die eventuele CO2-taks. Komt die er? We weten het niet. En als die er komt, hoe hoog is die dan? ¬†We weten het niet. Dat is de realiteit, Kuiken.”

Achtergrond

Tijdens de klimaatconferentie zal er worden onderhandeld over een zogenaamde CO2-taks. Dit is een belasting op het uitstoten van CO2. Hoe hoger die belasting wordt (en hoe meer compensatie er komt voor de schade van het uitstoten van CO2), hoe beter duurzame bronnen kunnen concurreren met fossiele energie. Shell lobbyt voor een belasting op het uitstoten van CO2. Dat lijkt vreemd als grote olie- en gasmaatschappij, maar het is niet helemaal wat het lijkt. Het bedrijf lobbyt voor een prijs die zo hoog is dat steenkool -de grootste vervuiler- uit de markt wordt gedrukt en dat CCS (Carbon Capture and Storage) rendabel wordt, maar zo laag dat duurzame energie nog steeds te duur blijft.

Lees verder:

VN: Oliemaatschappijen vragen om CO2 -taks

shellpernis_preview


Quote onderwerpen: Christian Kuiken en CO2-taks

Staat op pagina 22