“Hij zou voortborduren op Leenderts cijfers en een koppeling maken naar de verzuring van de oceanen.”

Achtergrond

Een teveel aan koolstofdioxide (CO) in de lucht leidt tot verzuring van de oceanen. Aangezien de concentratie COeen historisch hoogtepunt heeft bereikt, neemt de verzuring ook steeds ernstiger vormen aan. Een hoge zuurgraad van de zeeën heeft een desastreus effect op het leven in zee.

Lees verder:

Volkskrant: oceaanverzuring
Documentaire Sea the truth: Sea the truth


Quote onderwerpen: CO2, CO2 concentratie, Leendert van de Bieste, Oceanen, en Verzuring

Staat op pagina 115