“‘Beste heer Kuiken. Het IMF heeft onlangs berekend dat de fossiele brandstofindustrie direct of indirect wordt gesubsidieerd met 5600 miljard dollar per jaar. Als in Parijs wordt besloten om die subsidies stop te zetten, dan heeft duurzame energie de strijd toch binnen tien jaar gewonnen?’”

Achtergrond

Vaak denken mensen dat duurzame energie wordt gesubsidieerd. In werkelijkheid blijk juist de fossiele industrie behoorlijk te worden gesubsidieerd. Het IMF berekende onlangs dat de fossiele industrie wereldwijd per jaar met 5000 miljard euro wordt gesteund.

Lees verder:

NRC: Het kapitalisme van zon, wind en water
NRC: IMF vindt subsidies schokkend
En: Samenvatting IMF rapport

 


Quote onderwerpen: Christian Kuiken en Subsidies

Staat op pagina 257