“Hij zou vertellen over ‘parts per million’, een maat voor de hoeveelheid deeltjes CO2 in de lucht. Dat getal is in april 2013 voor de eerste keer sinds lange tijd boven de 400 uitgekomen.”

Achtergrond

De COconcentratie in de atmosfeer schommelt door het jaar heen, maar is gemiddeld hoger dan ooit. Een maat voor de CO2 concentratie is het aantal deeltjes CO2 op 1 miljoen luchtdeeltjes (PPM) en dat getal is dus in april 2013 voor het eerst sinds hele lange tijd gemeten op 400.

Deze onnatuurlijk hoge concentratie wordt geweten aan de verbranding van fossiele brandstoffen. Sinds de industriële revolutie is de CO2 concentratie gestegen met ongeveer 120 PPM. De helft hiervan is erbij gekomen sinds 1980.

Om verdere klimaatverandering te voorkomen, zou de CO2 concentratie teruggedrongen moeten worden tot een maximum van 350 PPM. Nog 50 PPM te gaan dus!

zie ook:

 

 

 


Quote onderwerpen: CO2, Leendert van de Bieste, en PPM

Staat op pagina 114