“In het echt worden de boorputten ook ‘gestimuleerd’ door water en chemicaliën met hoge druk in de kleinste poriën onder de grond te spuiten.

Achtergrond

(Zie ‘zo werkt fracken’)

‘Fracking’ is een techniek die wordt gebruikt om gas en schaliegas uit de aarde omhoog te pompen. Er is veel discussie over de gevolgen van deze techniek voor het milieu, de watervoorraad en de gevaren voor omwonenden.

In grote lijnen werkt fracking door onder een hoge druk een mengsel van water en chemicaliën in olie- en gashoudende gesteentes te persen. Hierdoor ontstaat een netwerk van barsten, waardoor de eerder opgesloten olie en gas vrijkomen. De giftige frackingvloeistof wordt voor een deel opgevangen en daarna in een verondersteld veilig ondergronds reservoir gepompt. De rest blijft in het gesteente achter.

Voorstanders wijzen op de grote opbrengsten aan olie en gas die door fracking mogelijk worden. Hiermee kunnen uitgeputte olie- en gasvelden weer opnieuw benut worden. Tegenstanders wijzen op de verwoestende gevolgen die fracking heeft op grondwatervoorraden, want de chemicaliën die voor fracking worden gebruikt zijn uitermate giftig en zijn niet met standaard waterreinigingsmethoden te verwijderen.

zie ook

fracken, risico’s en kansen – pricewise

 


Quote onderwerpen: Fracken

Staat op pagina 141