“De opwarming van de aarde kent een duidelijk ‘point of no return’. Dat punt kent iedereen: het wereldwijd ontdooien van de permafrost, waardoor al het methaan vrijkomt dat daarin ligt opgeslagen. De zogenaamde big fart. CO2 is niets vergeleken met de kracht van methaan als broeikasgas. Als het methaan massaal uit de Siberische steppe vrijkomt, dan wordt het leven op aarde snel en radicaal anders.”

Achtergrond

In de permanent bevroren bodem (permafrost) van de uitgestrekte Arctische gebieden zit al duizenden jaren een grote hoeveelheid koolstof opgeslagen. Het gaat om minuscule stukjes organisch materiaal, afkomstig van dode planten en dieren, samen goed voor ongeveer twee keer zoveel koolstof als er in de atmosfeer zit. Nu de aarde opwarmt en de permafrost begint te ontdooien, komt dit materiaal vrij. Microben breken het organische materiaal vervolgens af om het te gebruiken als voedsel, daar komen CO2 en methaan bij vrij.

Het moet nog duidelijker worden wat de verhouding is tussen de uitstoot van CO2 en methaan. Dat is belangrijk, omdat methaan een veel sterker broeikasgas is dan CO2. Het smelten van de permafrost leidt tot een versnelde opwarming en dat wordt gezien als een ‘point of no return’ voor het klimaat. Ook al zullen de extra broeikasgassen geleidelijk vrijkomen, het effect is onomkeerbaar.

zie ook

Klimaatjagers – NPO doc

 

 


Quote onderwerpen: CO2, Leendert van de Bieste, methaan, en permafrost

Staat op pagina 181