“Na een lange stilte zegt Nico: ‘Dertig jaar geleden speelde die hele klimaatverandering niet. Toentertijd wisten we echt niet dat we met zoiets destructiefs bezig waren. Dat we bezig waren een monster te baren. Werken bij Shell was een grote eer, iedereen wilde erbij horen. Bovendien kreeg ik alle kansen.”

Achtergrond

Alhoewel het effect van de uitstoot van broeikasgassen op het klimaat al bijna honderd jaar bekend is, hebben de Verenigde Naties in 1992 in Rio de Janeiro voor het eerst een klimaatverdrag gesloten.

Lees verder:

Klimaat.be: In 1992 eerste klimaatverdrag

World_Leaders_at_Rio+20


Quote onderwerpen: Ivan de Bock en klimaatverandering

Staat op pagina 98